שמן הישועות

שמן הישועות הודלק בציון הקודש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר במירון. צדיקים וחסידים סיפרו במעלת השמן שהוא מסוגל לפעול לרפואת הנפש והגוף. 

רבים נושעו בזכות השמן הקדוש ואתכם יכולים לזכות גם ברפואת הנפש והגוף

דילוג לתוכן