מטבע הקודש רשב"י

מטבע הקודש של רבי שמעון בר יוחאי על חרוט המשפט המסוגל לבטל את כל הגזירות הרעות ולשבור את כוח השטן לקטרג על עם ישראל בכלל ועל כל יחיד ויחיד בפרט. ואמרו החכמים והצדיקים כי כל המחזיק מטבע זה בביתו מונע מהשטן מלהיכנס בתוך ביתו.

דילוג לתוכן