הנר הקדוש

האור הגדול שהאיר רבי שמעון בר יוחאי את העולם הוא אור רוחני. יש לאור גם חלק גשמי של אור המאיר את הבית. הנר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי יאיר את הבית שלכם באור של סגולות וישועות.

דילוג לתוכן