גביע נהרות גן עדן

הגביע מסוגל לפתוח לכם את שערי הישועה ולשלוח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. .

המקובל האלוקי רבי שלום שרעבי זיע"א שנודע בשם הרש"ש הקדוש, כתב בספרו על סגולת הגביע שיש בו את מפתחות גן העדן והוא מרפא כל חולי. וכך כתב הצדיק בספרו: 

"אלו האותיות הרשומות בכוס הן מפתחות גן עדן הפותחים שערי רחמים. אין חולי בעולם שאלו אותיות לא ירפאוהו. ואלו הנהרות יוצאים מן התהום מתחת מערת המכפלה שהיא תחת גן עדן, וסגולתן דברים גדולים ועצומים".

דילוג לתוכן