ל”ג בעומר תשפ"א

הכנסת אורחים רשב”י מירון מגיעים עד אליכם!
שידור חי ממעמדי ההדלקות והתפילות במשך כל יום ההילולא במיוחד בשבילכם תורמינו וידידנו הנכבדים.
סוף וקץ לכל צרותינו ורפואה שלימה תרפאנו בזכות אדונינו בר יוחאי.
יה”ר שיתקבלו התפילות וימלא השי”ת כל משאלות לבנו לטובה, אמן.

דילוג לתוכן