תרומה לרשב"י

אפשרויות התרומה

תרומה בהפקדה בנקאית

בנק הדואר,
סניף 001, מס' חשבון: 8470233

משלוח תרומה בדואר

לכתובת
ת"ד: 1663 צפת 1311502

תרומה בטלפון

טל' 1700-720-780
24 שעות ביממה